Voortgang bewakenDefinitie van de competentie 'Voortgang bewaken'

Evaluatie van de prestaties van jezelf, andere personen of organisaties om voor verbeteringen of corrigerende maatregelen te zorgen.

Waaraan herken je 'Voortgang bewaken'

  • Systematisch: zet een systeem voor het controleren van de voortgang van eigen of gedelegeerd werk op.
  • Controleren: gaat regelmatig na of werkzaamheden op schema liggen. Is altijd goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.
  • Terugkoppeling: stuurt erop aan dat degene die gedelegeerd werk verricht uit zichzelf regelmatig terugkoppelt over de stand van zaken.
  • Kwaliteitscontrole: gaat daadwerkelijk met enige regelmaat na of werkzaamheden van goede kwaliteit zijn. Is en blijft goed geïnformeerd over de stand van zaken.
  • Afwijkingen bewaken: stelt planningen en processen op om problemen met de voortgang van werkzaamheden te kunnen bewaken.

Ontwikkelbaarheid van 'Voortgang bewaken'

'Voortgang bewaken' is redelijk te ontwikkelenAlle competenties

W
W