Creativiteit

Definitie van de competentie Creativiteit

Het ontwikkelen, ontwerpen of creëren van nieuwe toepassingen, ideeën, relaties, systemen of producten, met inbegrip van artistieke bijdragen

Waaraan herken je Creativiteit

  • Omvormen: formuleert problemen anders en plaatst ze daardoor in een ander kader. Werpt nieuw licht op een probleem. Herstructureert een probleemstelling. Schakelt tussen concreet en abstract denken.
  • Experimenteren: staat open voor nieuwe ideeën en bouwt daar gemakkelijk op voort. Staat open voor een nieuwe aanpak.
  • Brainstormen: levert een productieve bijdrage aan brainstormsessies, of speelt daarin een bepalende rol.
  • Origineel: verlaat de gebaande paden. Lanceert nieuwe eigen ideeën en slaat nieuwe wegen in. Legt verrassende verbanden tussen gegevens of problemen.
  • Creatieve oplossingen: komt met (een) nieuwe, verfrissende oplossing(en) voor een hardnekkig probleem dat zich al langere tijd voordoet.

Ontwikkelbaarheid van Creativiteit

Creativiteit is een competentie die moeilijk te ontwikkelen is.Alle competenties

Vragen

135

Competenties

28

Tests

25453