Uitleg Begrip Competentie

Competentie is een geheel van aantoonbare kenmerken en vaardigheden die de prestaties of efficiëntie van prestaties van een baan mogelijk maken en verbeteren. In een artikel geschreven door R.W. White in 1959 werd de term competentie voor het eerst gebruikt als een concept voor prestatiemotivatie. Competentie kreeg meer voet aan de grond toen in 1973 David McClelland een paper schreef met de titel "Testen op competentie in plaats van op intelligentie". Het is sindsdien populair geworden door verschillende schrijvers, zoals T.F. Gilbert (1978) die het concept gebruikte in relatie tot prestatieverbetering. Maar de term wordt vaak op meerdere manieren gebruikt waardoor het soms tot een groot misverstand leidt.


Soms wordt competentie gezien als een combinatie van gedrag en waarden, praktische kennis, theoretische kennis en cognitieve vaardigheden om de prestaties te verbeteren. Maar ook of de staat of kwaliteit van het adequaat of goed gekwalificeerd zijn, met het vermogen om een specifieke rol te vervullen. Daarnaast kan er nog specifiek gekeken worden naar managementcompetentie die gericht is op systeemdenken, emotionele intelligentie, vaardigheden in invloed en onderhandeling.


Onderzoek heeft uitgebleken dat competentie een concept is die zeer complex en uitgebreid omschreven wordt en op verschillende manieren wordt gedefinieerd. Door verschillende wetenschappers worden dan ook verschillende omschrijvingen gebruikt. Zemek deed in 1982 een onderzoek naar de definitie van competentie en interviewde verschillende partijen op het gebied van competentie training. Hier kon hij uit concluderen dat er geen duidelijke overeenstemming is over wat competentie maakt.


Hier zijn een aantal verschillende definities van competentie:


Competenties omvatten over het algemeen kennis, motivatie, sociale kenmerken en rollen of vaardigheden van één persoon in overeenstemming met de eisen van organisaties van hun griffiers. (Hayes, 1979)


Competentie ligt in de capaciteit van het individu, die het gedrag van de persoon overdrukt met de benodigde parameters, aangezien de resultaten van deze aanpassing de organisatie ertoe aanzetten hem in te huren. (Boyatzis, 1982)


Competenties zijn individuele kenmerken die worden gebruikt om het management van de organisatie te beïnvloeden. (Albanese, 1989)


Competentie is een combinatie van twee onderwerpen: persoonlijke competentie en verdienste op het werk. Persoonlijke verdienste is een concept dat verwijst naar de dimensies van kunstmatig gedrag om te laten zien dat de competentieprestaties en verdiensten op het werk afhangen van de competenties van de persoon in zijn vakgebied. (Woodruff, 1991)


De persoonlijke specificaties die van invloed zijn op betere prestaties worden competentie genoemd. (Mansfield, 1997)


Competentie is een groep van kennis, persoonlijke attitudes, vaardigheden en gerelateerde ervaringen die nodig zijn voor het succes van de persoon. (Standard ICB (IPMA Competence Baseline ,2001)


Een verzameling gedragingen en vaardigheden die mensen in hun organisatie moeten vertonen. (Rankin, 2002)


Competentie wordt gedefinieerd als kennis, vaardigheid en specificaties waardoor een persoon beter kan handelen, zonder rekening te houden met zijn speciale vaardigheid in die baan. (Unido (Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling), 2002)


Competenties zijn een verzameling persoonlijke vaardigheden met betrekking tot kennis en persoonlijke specificaties die competentie kunnen maken bij mensen zonder praktijken en gerelateerde gespecialiseerde kennis. (Industrial Development Organization of United States, 2002)


Competenties zijn een verzameling van kennis, vaardigheden, gedrag en beoordelingsvermogen die competentie kunnen veroorzaken bij mensen zonder voldoende oefening en gespecialiseerde kennis. (CRNBC (College Of Registered Nurses Of British Columbia), 2009)


Meetbare kenmerken van een persoon die verband houden met efficiënte acties op het werk, organisatie en speciale cultuur. (Hay group, 2012)


Competentie is een reeks kennis, vaardigheden, vaardigheden, ervaringen en gedragingen die leidt tot de effectieve uitvoering van individuele activiteiten. Competentie is meetbaar en kan worden ontwikkeld door middel van training. Het is ook onder te verdelen in de kleinere criteria. (Het ARZESH-competentiemodel, 2018)


Competentie is ook een algemene beschrijving van vereisten van werkenden in organisaties.


Iemand is bekwaam indien men de vereiste taken op het beoogde vaardigheidsniveau kan uitvoeren.

StudieboekenStudieboeken


In een bepaalde situatie of context kan een competentie zich aanpassen. In stresssituaties zullen mensen reageren op een manier waarin ze in een eerdere situaties succesvol zijn geweest. Mensen zullen dan makkelijker een bepaalde situatie kunnen herkennen en volgens een bepaald repertoire gaan handelen indien ze daar getraind in zijn en het relevant is. Het maakt niet uit wat de opleiding is van een persoon om uit te wijzen waar de persoon competent in is. Uit onderzoek is wel gebleken dat het lastig is om competenties te beoordelen of competentieontwikkeling te beoordelen.Alle competenties

Vragen

135

Competenties

28

Tests

25453